Buscar este blog

2011/04/28

Kartak / Barajas

Fernando Corbalán (DivulgaMAT-eko zuzendari ordea) eta Gerardo Sanz autoreen La conquista del Azar: la teoría de las probabilidades (El mundo es matemático-RBA, 2010 bildumakoa) liburua irakurtzen nenbilela karten inguruko kontu kuriosoa aurkitu dut.

Espainiar kartek Erdi Aroko lau estamentuak adierazten dituztela, (urreek gortea, kopek eliza, ezpatek zalduneria eta bastoek herritarrak). Bestalde okerrean jokatzeko erabiltzen diren kartek denbora adierazten dute, urteko egunak alegia. (4 urtaroak kolore ezberdinek adieraziak daude, eta zenbaki denak batzean komodina eta guzti, 365 zenbakia lortzen da; urteak dituen egun kopurua). Textu dena itzuli beharrean gaztelerako bertsioan (beherago) irakur daiteke liburuan datorren textua.


Mientras leía el libro La conquista del Azar: la teoría de las probabilidades (colección El mundo es matemático-RBA, 2010) de Fernando Corbalán (subdirector de DivulgaMAT) y Gerardo Sanz, me encontré con un apartado que me llamo mucho la atención. Cito textualmente:

"Un instrumento utilizado habitualmente para generar situaciones de azar (de ahí la multitud de juegos diferentes) son las barajas. Hay dos grandes tipos, las llamadas españolas y sajona. Ambas han calado hondo en el imaginario colectivo, porque son, como todos los grandes juegos, modelos de situaciones sociales reconocibles.


La baraja española es una estilización de la sociedad medieval, con cuatro palos,  oros, copas, espadas y bastos, que representan a los cuatro estamentos fundamentales de la misma: burguesía (o comerciantes, con el oro de las monedas); clero (con la copa de las celebraciones litúrgicas); nobleza (con la espada de los caballeros) y campesinos (con el basto o la estaca que usan en sus trabajos manuales). Tiene 40 cartas, con 10 en cada palo, de las que 3 (sota, caballo y rey) son las figuras.


La baraja sajona es una estilización del paso del tiempo, concretada en lo que pasa en un año. Los 4 palos representan las 4 estaciones; como en cada palo hay 13 cartas, en total son 4·13=52 cartas; como las 52 semanas de un año. Si se suman los números de cada palo (1+2+3+...+12+13=91), se multiplica pro los cuatro palos y se le suma el comodín, se obtiene 365 (4·91+1=365), que son los 365 días del año."

2011/04/23

Futurama

Noizbait zinea edo telebistan matematikak erabili izan direla aipatu dugu; baina oso gutxitan ikusten da arlo hauetan matematikak egitea. Oraingoan Futurama telebista saioan dakargu, bertan noiz edo noiz azaltzen baitira matematika puruak.

Telebista saio honetako giolari asko eta asko matematikariak eta fisikariak dira. Ken Keeler matematikari estatu batuarraren kasua dugu bat. Keeler-ek futuramako kapitulu batean behean datorren Talde Teoriako teorema baten frogapen matematikoa sartu zuen.


Algunas veces hemos hablado sobre el uso de las matemáticas en el cine o la televisión, pero es muy raro encontrarse con matemáticas puras en estos ámbitos. Esta vez venimos con la serie Futurama.

Muchos de los guionistas de esta serie son reputados matemáticos y físicos, que  trabajan en el mundo del cine. Este es el caso del matematico Ken Keeler que trabaja como guionista en esta serie y en un capitulo de la misma dio la demostración que adjuntamos arriba de un teorema de Teoria de Grupos.

2011/04/20

Escher-en eskailera / Escalera de Escher

M. C. Escher (1898-1972) artista holandarrak matematikak erabili zituen bere lan askotan. Oraingoan, "Eskailera infinitua" lanaren inguruan hitz egingo dugu. Eskailera honetan, behin eta berriz bueltaka dabiltzan pertsonak ikusi daitezke, bai gora eta bai behera, baina beti ere ez dute solairuz aldatzen. Prespektiba berezia erabilita lortzen da efektu optiko interesgarri hau.


Escher-en lan hau ideia zentral harturik Goo-Shun Wang, MFA Computer Art eskolako ikasleak laburmetrai interesgarri eta dibertigarria eskaintzen digu.


El artista holandés M. C. Escher (1898-1972) utilizo mucho las matemáticas en sus obras. Esta vez venimos con su obra "Escalera infinita", donde mediante una magistral utilización de la prespectiva, los sujetos que están subiendo o bajando las escaleras no cambian de nivel.

Utilizando como argumento central esta obra de Escher, el estudiante de la escuela MFA Computer Art  Goo-Shun Wang nos deleita con un entretenido y divertido cortometraje de animación.

2011/04/08

Danza / Dantza

Matematikak edonon daudela diote: musikan, naturan,... Oraingoan ordea dantzan aukitu ditugu.

Irudian zenbati funtzioren esku bidezko adierazpenak ikus ditzazkegu. Disfrutatu eta praktikan jarri juergan ateratzen zareten urrengoan!!! 

 

Dicen que las matemáticas están por todos lados: en la musica, en la naturaleza,... esta vez las encontramos en la danza.

En la imagen podemos ver distintas funciones matemáticas representadas utilizando el cuerpo. Ponedlas en practica a la siguiente cuando salgaís de fiesta!

2011/04/06

Anumerismo

EL PAIS egunkariak anumerismoaren inguruko artikulu bat dakar gaurkoan. Anumerismoa, John Paul Allenek "Zenbakirik gabe bizi?" (euskarazko bertsioa existitzen da EHUk argiataratua) liburuan sortutako kontzeptua da eta matemtikaz ez jakitea, irakurtzen ez jakitearen baliokidea dela defendatzen du.

C. P. Snowren "Bi kulturak" (euskarazko bertsioa existitzen da Elhuyar fundazioak argitaratua) liburua dakarkigu burura honek. Bertan pentsalari ingelesak gizarte kultu bat letren eta zientzien arteko oreka mantentzen duen gizartea dela defendatzen du. Snow irakasleak zioen bezala, Termodinamikaren Bigarren Legearen inguruan ezer jakitea Shakespearen "Hamlet" lana zertan datzan ez jakitearen baliokidea da. Baina zoritxarrez ingeles autorearen lan ezagutzen ez duen pertsona bat aukitzen dugunean zeharo harritzen gara, ez ordea lege fisikoa ezagutzen ez duen pertsona aurkitzean.

Honek, bestalde, "Ni letretakoa naiz" ohiko argumenta dakarkigu burura. Adibidez, Euskadi Irratian "Gipuzkoako Artista Gazteen Lehiaketa"ren irabazleek ezkainitako elkarrizketan argumentu hau erabiltzen du elkarrizketatuetako batek, bere adina eta txapelketaren adinaren arteko diferentzia kalkuatzeko eskatzen zaionea.


El periódico EL PAIS nos deleita con un artículo sobre anumerismo, o lo que viene a ser lo mismo falta de cultura matemática. El termino anumerismo lo acuño John Paul Allen en su libro "El hombre anumerico".

Hemos de recordar el famoso trabajo de C. P. Snow "Las dos culturas" donde el profesor ingles defendía que una sociedad culta es aquella que esta en equilibrio tanto en ciencias y letras. Como bien decía el profesor Snow, no saber qué dice el La Segunda Ley de la Termodinámica es equivalente a no saber el argumento de "Hamlet" de Shakespeare. Pero por desgracia, nos sorprendemos a la hora de encontrar a alguien que desconoce la obra del genial dramaturgo ingles, pero nuestra sorpresa es nula al conocer la falta de conocimiento respecto a esta teoría física.

Por último, el típico argumento "Soy de letras", es un claro ejemplo de anumerismo. Por ejemplo en los primeros minutos de la entrevista realizada en Euskadi Irratia a los ganadores del 44 concurso "Artista Gazteen Lehiaketa" uno de los entrevistados utiliza ese argumento